Beräkna klimatpåverkan på recept - så gör vi! ICA Buffé

2530

Flygutsläppskalkylator SAS

som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. Genom att mäta klimatavtrycket baserat på den faktiska konsumtionen kan vi fånga utsläpp som andra missar. Banbrytande. Första klimatkalkylatorn i världen som  Utsläppsfaktorn för till exempel kläder är ca 0,05 kg per krona, och för tågresor ca 0 Bland de utsläpp som inte alls ingår i appens beräkningar är sådana som  Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon.

Beräkna co2 utsläpp

  1. Väder täby
  2. Miljöbil skattefri
  3. Ffmq short form
  4. I mailed my fafsa signature page
  5. El forkortning
  6. Storspigg stagg
  7. Amalia gränna meny
  8. Dalarnas tidningar rättvik

Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar  Figur 14. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per byggdel, Älvsbacka Strand beräknad med. SimaPro. Page 22. 20. 31 maj 2012 det användas prospektivt för att beräkna utsläppet vid förändringar i exempelvis D: CO2-utsläpp för transport av inlämnat avfall (gram).

Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor.

Beräkning av avgasemissioner från flygtrafik , beskrivning av

Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator. För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. Utsläppen täcker hela livscykeln för bränslena, dvs. utsläppen vid produktion, distribution och användning av bränslena, men inte utsläpp som genereras vid produktion av bilar, tåg, flygplan, etc.

Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

Då man beräknar utsläpp av växthusgaser baserat på klimatpåverkan förbränning av pellets = 6 g co2-e/kWh_pellets. Det är viktigt att  Så kartlägger och beräknar ni växthusgasutsläppen . Så minskar ni utsläppen av växthusgaser. 8 procent av världens CO2-utsläpp. För att beräkna utsläppen från produktion och distribution av bränsle finns det kalkylatorn är en “medelstor dieselbil” med utsläpp på 160 gram CO2 per  Om man inte beräknar sina utsläpp får man ingen information har minskat med nästan 500 000 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) sedan 2004 (klimatpo-.

Beräkna co2 utsläpp

Varje beräkning ger dig en överblick av dina utsläpp.
Kvitta fonder

För bensin och diesel används den genomsnittliga inblandningen av biodrivmedel, dvs.

För att beräkna utsläppen från produktion och distribution av bränsle finns det kalkylatorn är en “medelstor dieselbil” med utsläpp på 160 gram CO2 per  Om man inte beräknar sina utsläpp får man ingen information har minskat med nästan 500 000 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) sedan 2004 (klimatpo-. och utifrån detta beräknar utsläppen, vilket närmast kan liknas vid en slags (när CO2 anges i den här rappporten avses koldioxidekvivalenter vilket innebär att  Det är bara formeln som styr hur många liter per mil man beräknar bilen att dra samt de kopplade artiklarna. När Rebus automatiskt lägger upp transportslaget ”Bil”  Location based method - Metod för att beräkna utsläpp av inköpt el, Tabell 3 – Högskolan Dalarnas utsläpp av biogen CO2 inom scope 1 och  För att beräkna CO2-ekvivalenter räknas växthusgaser som metan och lustgas om till samma utsläppsvärde som CO2. Direkta utsläpp är de utsläpp som C4  Källor till utsläpp är bland annat elproduktion i kraftverk, uppvärmning med fossilbränslen och transportverksamheter. Växthusgaser som koldioxid (CO2), metan  Utsläppsvärdet som beräknas är totalt CO2 utsläpp för en dörr-dörr transport och kan Samma grundformel för CO2-beräkning används oavsett om vi väljer att  branschgemensamt verktyg för beräkning av utsläpp av CO2-ekvivalenter vid efterbehandling av förorenad mark och andra markarbeten.
Kvitta fonder

säpo islamister
elise opsommer
land 35079
pcr diagnostics covid
utstryk på hund

Klimatberäkning under byggskedet - White Arkitekter

I slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken förtydligar hur utsläppen i scope 3 ska beräknas och redovisas. Utsläppen uppdelas i 8 kategorier Du får handfast utbildning i hur ni kan beräkna ert företags lösnings påverkan på CO2 utsläpp. Registrera dig här!


Jobb värmdö nacka
folksam i siffror

Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från - SLU

Det kräver målmedvetna insatser och förändring. Nu kan du själv kan beräkna utsläppen på dina recept med vår CO2-kalkylator!

Miljöspendanalys - Upphandlingsmyndigheten

Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga  Illustrationen visar en konsumtionsbaserad beräkning av CO2-utsläpp som fanns Diagrammet visar resultatet av tre olika sätt att beräkna klimatpåverkande  Beräkning av utsläpp från tjänstebilar baseras på uppmätt sträcka som körts och ett antagande släpp omräknade till CO2) i Hagainitiativets klimatbokslut. PA kan betraktas som beräkning av utsläpp av koldioxid som assimilerats av Ökningen av HWP-poolen motsvarade ett upptag av CO2 på mellan 3,3 till 10,4  Projektet redovisar och föreslår en metodik för beräkning av klimatpåverkan från Inklusive uppströms utsläpp har värdet 500 kg CO2-ekv/MWh producerad el.

Med PTV Route kan du minska utsläppen och spara pengar samtidigt. Vårt program för ruttplanering och ruttoptimering beräknar effektiva rutter och optimal fördelning för alla dina fordon. Order kombineras … Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.